คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพ 5in1 XVR H.265+

Last updated: 29 ก.พ. 2563  |  5698 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพ 5in1 XVR H.265+

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพ Watashi การตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านไลน์
 

 
1. เริ่มต้นการใช้งานครั้งแรก
เปิดเครื่องบันทึกภาพวาตาชิครั้งแรก ระบบจะแสดงเมนูด่วนบนจอ ให้ทำตามลำดับ ดังนี้
 
ตั้งภาษาเครื่องบันทึก
 
 
 • เลือกได้ 2ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ
 • กดบันทึก

ตั้งค่ารหัสผ่านเครื่องบันทึก

 • ตั้งรหัสผ่าน
 • ยืนยันรหัสผ่าน
 • กดขั้นตอนถัดไป

ลากเส้น 3 มิติ

 • ลากเส้นวาดรูปแบบการปลดล็อก 2 ครั้ง หรือกดปุ่มข้าม กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานระบบนี้

สร้างคำถามกรณีลืมรหัสผ่าน

 • สร้างอีเมล์ และสร้างคำถาม สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีที่ไม่ ต้องการใช้งานระบบนี้ให้เลือก กดปิดใช้งาน ให้ขึ้นเครื่องหมายสีเทา
 • กดบันทึก

เลือกการอัพเดทอัตโนมัติ

 • กรณีไม่ต้องการให้เครื่องบันทึกอัพเดทเฟิร์มแวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต กดเครื่องหมายถูกออก
 • กดขั้นตอนถัดไป

 • กดขั้นตอนถัดไป

 • ตั้งค่าวันที่เวลาของเครื่องบันทึกให้
  ตรงกับเวลาปัจจุบัน
  เลือกโซนฯเวลาเป็นกรุงเทพ
 • กดขั้นตอนถัดไป

 • กดขั้นตอนถัดไป

 • กดขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าขนาดภาพการบันทึกวีดีโอ

 • กดขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าขนาดภาพการแจ้งเตือนภาพนิ่ง

 • กดขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าการทำงานฮาร์ดดิสก์ กรณีความจุเต็ม

 • กดขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าโปรแกรมโหมดบันทึกภาพ

 • กดขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าโปรแกรมโหมดบันทึกภาพนิ่ง

 • กดขั้นตอนถัดไป

 • กด OK

2. ตั้งค่าการบันทึก

คลิกขาว > เลือกเมนูหลัก

 • เลือกเมนูหลัก

 • เลือกเมนู “พื้นที่”

เลือกเมนู “ตารางบันทึก”
2. เลือกเมนู “บันทึก”
3. กดที่รูป ฟันเฟือง
4. เลือกรูปแบบบันทึกต่อเนื่อง คือ บันทึกต่อเนื่องแบบต่อเนื่อง MD คือ ตรวจจับการเคลื่อนไวว่องไว คือ ฟังก์ชันการข้ามเส้น
5. เลือก “ทั้งหมด”
6. กด ตกลง
7. คัดลอก เพื่อนนำไปใช้กับทุกกล้อง
     7.1. เลือก “All”
     7.2. กดตกลง
8. กด “นำไปใช้”      
 
3. ตั้งค่าเครือข่าย
การใช้ IP คงที่เครือข่ายภายใน
 
 • เลือกเมนู “เครือข่าย”
 • เลือกเมนู “TCP/IP”
  DHCP : กดเปิด เพื่อเชื่อมต่อ IP อัตโนมัติกดปิด เพื่อกำหนด IP Address/subnet Mask/Gateway
4. การเล่นภาพย้อนหลัง
คลิกขาว > เลือกเมนู “ค้นหา”
 
 
 
1. เลือก วันที่ ที่ต้องการเล่นย้อนหลัง
2. เลือก กล้อง
3. กดเล่น
 
รายละเอียดปุ่มต่างๆ

ปุ่มชื่ออธิบาย
เล่นไปข้างหน้าเริ่มเล่นไปข้างหน้า
หยุดชั่วคราวหยุดเล่นภาพ ณ ขณะนั้น
หยุดหยุดเล่นภาพ
เล่นย้อนกลับเริ่มเล่นไปย้อนกลับไปก่อนหน้า
เฟรมก่อนหน้าเล่นย้อนหลังแบบเฟรมต่อเฟรม
เฟรมถัดไปเล่นไปข้างหน้าแบบเฟรมต่อเฟรม
เล่นย้อนหลังแบบช้ากด 1 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบช้า X1
กด 2 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบช้า X2
กด 3 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบช้า X3
กด 4 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบช้า X4
เล่นย้อนหลังแบบเร็วกด 1 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบเร็ว X1
กด 2 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบเร็ว X2
กด 3 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบเร็ว X3
กด 4 ครั้ง เล่นย้อนหลังแบบเร็ว X4
วันก่อนเล่นย้อนหลังวันก่อนหน้า
วันถัดไปเล่นย้อนหลังวันถัดไป
 

5. การถ่ายโอนข้อมูล
 
5.1 การถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเล่นภาพสด
การถ่ายโอนผ่านเมนูดูภาพสดสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้ที่ละ 1 กล้องเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
คลิกขวา >>> เลือกเมนู “ค้นหา”
 
 • กด “เล่นภาพ”

1.เลือกวันที่
2.เลือกกล้องที่ต้องการดูย้อนหลัง
3.กดเล่นภาพไปข้างหน้า
4.กดเลือกที่ต้องการดึงข้อมูล
5.กดตัด เพื่อก าหนดขอบเขตเวลาที่
ต้องการดึง
หมายเหตุ : กด 1 ครั้งเริ่มต้นดึง
ข้อมูล ณ เวลานั้น กดครั้งที่ 2 คือ
หยุด(เวลาสุดท้ายที่ต้องการดึง
ข้อมูล)
6.กดถ่ายโอนข้อมูล

 • เลือกไฟล์
 • เลือกสำรอง

7. เลือก “สร้างโฟลเดอร์”
8. ตั้งชื่อโฟลเดอร์
9. กด OK
10. กด “เริ่ม” เพื่อเริ่มการถ่าย
โอนข้อมูล

 • เมื่อถ่ายโอนข้อมูลสำรองเสร็จ จะปรากฏข้อความดังรูป ให้ทำการปิดได้

5.2 การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเมนู”สำรอง”

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีนี้สามารถถ่ายโอนได้หลายกล้องพร้อมๆ กัน

เลือกเมนู “สำรอง”
 
1.กดเมนู “เรียกดู” เพื่อสร้างโฟลเดอร์
2.กด “สร้างโฟลเดอร์”
3.ตั้งซื่อโฟลเดอร์
4.กด ตกลง
5.กด ตกลง
6.เลือกวัน/เดือน/ปี เวลา เริ่มต้นและ
สิ้นสุดของไฟล์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
7.กด “ค้นหา”
 • เลือกกล้องที่ต้องการถ่ายโอน
 • กด “สำรอง”

6. ตั้งค่าบันทึกฮาร์ดดิสก์

คลิกขวา >>> เมนูหลัก >>> เลือกเมนู “พื้นที่”>>>เลือกเมนู “การจัดเก็บช่อง”

 

1.กดเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการฟอร์แมต
2.กด “ฟอร์แมต”
3.กด “OK” ยืนยันการฟอร์แมต
4.กด “นำไปใช้”

7. การตั้งค่าวันที่/เวลา

คลิกขวา >>> เมนูหลัก >>> “ระบบ”>>>เลือกเมนู “ทั่วไป”>>>เลือกเมนู”วันที่&เวลา

1.เลือกเมนู “วันที่&เวลา
2.ตั้งระบบ เวลา วัน/เดือน/ปี
3.กด “นำไปใช้”

8. ตั้งค่าระบบภาพ
คลิกขวา >>> เลือก “เมนูหลัก”

 • กดเลือกปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้า

 • กดเลือก “หน้าจอ”

1. เลือกความละเอียดแสดงผลบนหน้าจอ สามารถเลือกได้ 3 แบบคือ 1280X1024,1280x1024 และ1280x720
2. กดนำไปใช้

9. การคืนค่าโรงงาน

คลิกขวา >>> เมนูหลัก >>> “ระบบ” >>> เลือกเมนู “ค่าเดิม”

1.กดเลือกค่าที่ต้องการคืนค่าโรงงานหรือ เลือกทั้งหมด
2.กด “เริ่มต้นจากโรงงาน”
3.กด “OK” เครื่องจะรีสตราท

10. ข้อมูลเครื่อง

คลิกขวา >>> เมนูหลัก >>> เลือกเมนู “ข้อมูล” >>> เลือกเมนู “รุ่น”

11. ดูออนไลน์ป่านมือถือ

 • การดูออนไลน์ผ่านมือถือสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

11.1. ตั้งค่าที่ตัวเครื่อง

คลิกขวา >>> เมนูหลัก >>> “เครือข่าย” >>> เลือกเมนู “P2Pตั้งค่า”

1.กดเปิดใช้งาน (สังเกตช่องจะขึ้นสีฟ้า)
2.เซ็คสถานะให้ขึ้นสถานะ “Online”
หมายเหตุ :ถ้าขึ้นสถานะ “offline”ให้เซ็คอินเตอร์เน็ตในหัวข้อเครือข่าย TCP/IP
3.กด “นำไปใช้งาน”

11.2. ตั้งค่าบน Application

 • ให้เข้าไปที่ play Store หรือ Appstore เพื่อดาวน์โหลด APP ชื่อ “Watashi Plus”เสร็จแล้วให้ทำการติดตั้ง APP

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิด App แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • นำไปสแกนที่ตัวเครื่องบันทึกดังแสดงใน หัวข้อ 11.1 (เมนู “P2Pตั้งค่า”)

12. การตั้งค่าแจ้งเตือนป่านไลน์

รุ่นสินค้า และฟังก์ชั่นที่รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์

หมายเหตุ:
* O รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์
* X ไม่รองรับ
* ตรวจจับใบหน้าสามารถเปิดได้เพียงกล้องที่ 1 เท่านั้น
* ระบบตรวจจับการข้ามเส้น ตรวจจับของหาย สามารถเปิดได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนกล้องทั้งหมดที่รองรับ เช่น รุ่น 16 กล้อง รองรับ 8 กล้อง,รุ่น 8 กล้องรองรับ 4 กล้อง, รุ่น 4 กล้อง รองรับ 2 กล้อง
* กล้องไม่มีภาพ, ปิดเลนส์กล้อง, ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถเปิดให้ส่ง Line ได้ทุกกล้อง
* กรณีใช้งานโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหว แนะนำเลือกกล้องที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ เช่น ภายในห้อง, ภายในบ้าน
(ไม่แนะนำติดตั้งในพื้นที่เปิด เช่น ถนนหน้าบ้าน หรือจุดที่มีคนเคลื่อนไหวพลุกพล่าน เป็นต้น

12.1 ตั้งค่าเครื่องบันทึกให้ส่งข้อมูล เตือนไปยังไลน์(Line Notify)
          ในขั้นตอนการตั้งค่าแจ้งเตือนกล้องวงจรปิดผ่านระบบไลน์จำเป็นต้องสมัครใช้งานระบบในเว็บไซต์
www.smartwatashi.com และ ได้ค าการยืนยันใช้สมาชิกใน Line Notify แล้ว ให้ท าการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพ
ส่งข้อมูลไปยังไลน์ตามขั้นตอน


12.2 คลิ๊กเมาส์ขวาที่หน้าเครื่องบันทึก เลือก “เมนูหลัก”

 12.3 เลือกเมนู“พื้นที่” 

12.4 เลือกเมนู“FTP”


1. นำเข้า FTP ที่ได้จากการสมัครในเว็บไซต์www.smartwatashi.com ป้อนลงในเมนูเครื่องบันทึกภาพวาตาชิ
2. กดปุ่ม "นำไปใช้"
3. กดปุ่ม "Test" เพื่อทดสอบการใช้ต่อ FTP ระบบจะแสดงข้อความเชื่อมต่อสำเร็จ   

Noted: กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อ FTP ได้ ให้ตรวจสอบ
1. การตั้งค่า IP Address ของเครื่องบันทึก
2. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน FTP ไม่ถูกต้อง

12.5 เลือกเมนู“ตารางบันทึก> จับภาพ” 

1 เลือกเมนูช่อง เป็น All
2 กดปุ่มตั้งค่า

2.1 ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง MD, Alarm, ว่องไว
2.2 ทำเครื่องหมายถูกที่ ทั้งหมด เพื่อเลือกให้เหตุการณ์ส่งข้อมูลทุกวัน
2.3 กดปุ่ม OK

3 กดปุ่ม นำไปใช้

12.6 ตั้งค่าเหตุการณ์ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ในเงื่อนไขโหมด เคลื่อนไหว, สัญญาณภาพหาย, ภาพถูกปิดบัง

1 เลือกเมนูสัญญาณเตือน
2. เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือน เช่น ตรวจจับ (ตรวจจับการเคลื่อนไหว), สัญญาณภาพหาย (แจ้งเตือนกรณีกล้องดับ), ภาพถูกปิดบัง (แจ้งเตือนเมื่อกล้องถูกปิดเลนส์)

       กรณีใช้งานโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหว แนะนำเลือกกล้องที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ เช่น ภายในห้อง, ภายในบ้าน (ไม่แนะนำติดตั้งใน พื้นที่เปิด เช่น ถนนหน้าบ้าน หรือจุดที่มีคน เคลื่อนไหวพลุกพล่าน เป็นต้น
2.1 เลือก Channel เป็น All เพื่อเลือกทุกกล้อง หรือเลือกกล้องใดกล้องหนึ่ง
เลือก Enable เปิด
2.2 ทำเครื่องหมายถูกที่เมนูจับภาพ
2.3 กดปุ่ม นำไปใช้

12.7 ตั้งค่าเหตุการณ์ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ในเงื่อนไขโหมด ตรววจจับการข้ามเส้น การบุกรุก

1. เลือกเมนูIVS

 

2. เลือกกล้อง
3. กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างเหตุการณ์

4. ทำเครื่องหมายถูกตรงเมนู ใช้งาน
5. กดปุ่มรูปดินสอตรงเมนู วาด

วิธีวาดพื้นเส้นสำหรับการแจ้งเตือน
1. ลากเส้นจากจุด เริ่มต้นโดยใช้เมาส์คลิ๊ก 1 ครั้ง
2. ลากเส้นถึงจุดสิ้นสุด คลิ๊กเมาส์ 1 ครั้ง
3. คลิ๊กเมาส์ขวา ยืนยันการตั้งค่า
4. กำหนดทิศทางในเมนู "เส้นปลายทางที่ดักไว้ "L to R : ซ้ายไปขวา, R to L: ขวาไปซ้าย, Double ตรวจจับ2 ทิศทาง
5. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

6. กดปุ่มตั้งค่า เพื่อตั้งค่า

7. ทำเครื่องหมายถูกที่ เมนูจับภาพ
8. กดปุ่ม OK

9. กดปุ่ม นำไปใช้ เพื่อยืนยันการตั้งค่า

8 ตั้งความชัดของภาพ สำหรับส่งผ่านไลน์

ปกติเครื่องบันทึกวาตาชิ WVR-X จะตั้งขนาดภาพนิ่งมาตรฐานที่ระดับ 352x288 พิกเซล ในกรณีที่ ต้องการตั้งค่าขนาดภาพให้คมชัดขึ้น สามารถดำเนินการดังนี้

1) คลิ๊กเมาส์ขวา เลือก ‘เมนูหลัก’

2) เลือกเมนู ‘กล้อง’

3) เลือกเมนู “เข้ารหัส> Snapshot>โหมด> เรียก> ขนาดภาพ ให้เลือกเป็น
ขนาด 960x576 กดปุ่ม คัดลอก เพื่อคัดลอกคำสั่งไปยังกล้องอื่นๆ
กดปุ่ม นำไปใช้เพื่อยืนยันการตั้งค่า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้